relx Infinity Device

$30.00

Relx Infinity ជាម៉ូដែលតរពី Relx ម៉ូដែល Classic ដែលលក់ដាច់ខ្លាំងពីមុន អាច និយាយ បាន ថា វា ជា បារី អេឡិចត្រូនិក សម្រាប់ អ្នក ជក់ ថ្មី ក៏ថាបាន ដោយ Relx Infinity ជា បារី អេឡិចត្រូនិក ប្រព័ន្ធ បិទ